DOMÉNA Consulting s.r.o., Nad Hliníkom 2643/9, 942 01 Šurany, SLOVAKIA
Tel./fax: +421 35 6501 398, www.domenacon.sk
Mobil:0903 227 606, e-mail : zidzikdomena@zoznam.sk
DOMÉNA Consulting, s.r.o., je vzdelávacia a poradenská agentúra, ktorá ponúka interaktívne vzdelávacie a tréningové programy navrhnuté a realizované v súlade s požiadavkami klienta - príprava, realizácia, kompletné logistické zabezpečenie, evaluácia a follow-up aktivity vzdelávacích a tréningových programov v zmysle schválených a akreditovaných programov ďalšieho vzdelávania.

Ing. Mgr. Rozália Židziková, PhD.
riaditeľka
NEWS FOR THIS WEEK GET TWO LIPSTICK FOR THE PRICE OF ONE WHEN YOU BOOK A MAKE UP SESSION WYSIWYG Web BuilderPROFIL FIRMY
V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na telefónom čísle 0903/227 606 alebo na e-mailovej adrese zidzikdomena@zoznam.sk. Radi Vám poskytneme informácie o všetkom, čo Vás bude zaujímať.
VITAJTE NA STRÁNKACH spoločnosti
DOMENA Consulting s.r.o.

Ponúkame vzdelávanie určené pre širokú verejnosť, školy a štátnu správu.
Hlavné výhody a záruka Vašej spokojnosti

Bohaté skúsenosti v oblasti vzdelávania dospelých (od r. 1999) rozvoj ľudských zdrojov, celoživotné vzdelávanie, zvyšovanie zamestnateľnosti, podpora flexibility pracovnej sily, sociálna inklúzia,

Vysokokvalifikovaný realizačný tím s bohatými praktickými skúsenosťami, moderné didaktické pomôcky a edukačné prístupy,

Individuálny prístup  ku klientovi,  vysoká miera  flexibility a prípravy a programov podľa Vašich požiadaviek.
Základné portfólio našich vzdelávacích a poradenských služieb

•Modulové vzdelávacie programy, ktoré rešpektujú individuálne kvalifikačné potreby klientov a reagujú na požiadavky trhu práce,

•Programy akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR,

•Programy akreditované Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR,

•Komplexné poradenské služby pri návrhu, príprave, tvorbe a spracovaní projektu až po jeho realizáciu - projektový manažment,

•Firemný rozvoj ľudských zdrojov - outplacement,

•Osobnostnú psychodiagnostiku - typológia osobnosti, profesijných charakteristík osobnosti, voľby povolania a plánovania profesijnej kariéry - self assessment (sebaposúdenie), typológia, preferencie, sebapoznanie a osobný rozvoj, zlepšenie vzťahov na pracovisku a v sociálnom prostredí, kariérové rozhodovanie, tímový rozvoj, zvládanie stresu a zlepšenie kvality života.