DOMÉNA Consulting s.r.o., Nad Hliníkom 2643/9, 942 01 Šurany, SLOVAKIA
Tel./fax: +421 35 6501 398, www.domenacon.sk
Mobil:0903 227 606, e-mail : zidzikdomena@zoznam.sk
NEWS FOR THIS WEEK GET TWO LIPSTICK FOR THE PRICE OF ONE WHEN YOU BOOK A MAKE UP SESSION WYSIWYG Web Builder


PONUKA VZDELÁVANIA
VITAJTE NA STRÁNKACH spoločnosti
DOMENA Consulting s.r.o.

Ponúkame rozsiahlu škálu kurzov určenú pre širokú verejnosť, školy a štátnu správu.
• Personálne poradenstvo

• Výber zamestnancov

• Analýza vzdelávacích potrieb

• Realizácia vzdelávacích aktivít a tréningových programov pre zamestnancov

• Rozvoj ľudských zdrojov

• Plánovanie a realizácia programov starostlivosti o zamestnancov pred prepustením

• Pracovná a bilančná diagnostika

• Tréningové programy zamerané na presadenie sa na trhu práce


-Komunikačné zručnosti

-Manažérske zručnosti

-Verejné vystupovanie

-Firemná etika a etiketa

-Manažment ľudských zdrojov

-Projektové riadenie

-Spoločenský a obchodný protokol

-IKT programy
Firemný rozvoj ľudských zdrojov
Outplacement