DOMÉNA Consulting s.r.o., Nad Hliníkom 2643/9, 942 01 Šurany, SLOVAKIA
Tel./fax: +421 35 6501 398, www.domenacon.sk
Mobil:0903 227 606, e-mail : zidzikdomena@zoznam.sk
NEWS FOR THIS WEEK GET TWO LIPSTICK FOR THE PRICE OF ONE WHEN YOU BOOK A MAKE UP SESSION WYSIWYG Web Builder

 
Číslo akreditácie MŠ SR
Názov modulovej vzdelávacej aktivity:
Projektový manažment
Počet vyuč. hodín
1293/2012/52/2
zo dňa 14.05.2012
Tvorba a riadenie projektov
Projektové riadenie v kontexte európskych
programov
Finančné riadenie projektov
Manažment podnikatežského projektu
Manažment žudských zdrojov
Právne minimum manažéra
Hospodárska a projektová administratíva
80
24

40
80
40
40
32

PONUKA VZDELÁVANIA
VITAJTE NA STRÁNKACH spoločnosti
DOMENA Consulting s.r.o.

Ponúkame rozsiahlu škálu kurzov určenú pre širokú verejnos, školy a štátnu správu.
• Analýza potrieb klienta, plánovanie, návrh projektov

• Torba  a spracovanie projektov - vypracovanie žiadosti o grant, príslušných podporných dokumentov v zmysle príslušnej grantovej schémy

• Realizácia aktivít projektu - vzdelávacích a poradenských v rámci subdodávok

• Administrácia projektov, monitoring a spracovanie monitorovacích správ, finančný manažment a spracovanie žiadostí o platbu

• Poradenský servis s riadením a implementáciou schválených projektov v praxi

• Vzdelávanie v oblasti projektového manažmentu

Projektový manažment
Komplexné poradenské služby