DOMÉNA Consulting s.r.o., Nad Hliníkom 2643/9, 942 01 Šurany, SLOVAKIA
Tel./fax: +421 35 6501 398, www.domenacon.sk
Mobil:0903 227 606, e-mail : zidzikdomena@zoznam.sk
NEWS FOR THIS WEEK GET TWO LIPSTICK FOR THE PRICE OF ONE WHEN YOU BOOK A MAKE UP SESSION WYSIWYG Web Builder

 
Číslo akreditácie MŠ SR
Názov modulovej vzdelávacej aktivity:
Projektový manažment
Počet vyuč. hodín
1293/2012/52/2
zo dňa 14.05.2012
Tvorba a riadenie projektov
Projektové riadenie v kontexte európskych
programov
Finančné riadenie projektov
Manažment podnikatežského projektu
Manažment žudských zdrojov
Právne minimum manažéra
Hospodárska a projektová administratíva
80
24

40
80
40
40
32

PONUKA VZDELÁVANIA
VITAJTE NA STRÁNKACH spoločnosti
DOMENA Consulting s.r.o.

Ponúkame rozsiahlu škálu kurzov určenú pre širokú verejnos, školy a štátnu správu.
 
Číslo akreditácie MŠ SR
Názov modulovej vzdelávacej aktivity:
Podnikatežské minimum
Počet vyuč. hodín
1293/2009/578/1
zo dňa 11.12.2009
Malé a stredné podnikanie
Podnikatežský zámer
Právne minimum
Podnikatežská etika a etiketa
Komunikačné zručnosti
8
32
16
8
16
 
Číslo akreditácie MŠ SR
Názov modulovej vzdelávacej aktivity:
Jazyková príprava pre trh práce -
Anglický jazyk
Počet vyuč. hodín
1293/2009/176/2
zo dňa 24.06.2009
Jazyková príprava -  Anglický jazyk pre
začiatočníkov
Jazyková príprava - Anglický jazyk pre stredne
pokročilých
50

40
 
Číslo akreditácie MŠ SR
Názov modulovej vzdelávacej aktivity:
Informatika-príprava pre získanie
ECDL preukazu
Počet vyuč. hodín
  1293/2009/176/1
zo dňa 24.06.2009
Základy informačných technológií
Používanie počítača a správa súborov
Spracovanie textu (Textový procesor)
Tabužkový kalkulátor (Tabužkový procesor)
Databázový systém
Elektronická prezentácia
Informácie a komunikácia
28
32
40
40
32
32
32
 
Číslo akreditácie MŠ SR
Názov modulovej vzdelávacej aktivity:
Obchodný predajca
Počet vyuč. hodín
1293/2012/52/1
zo dňa 14.05.2012
  Základy obchodno-podnikateľských aktivít
  Ekonomika a organizácia obchodu
  Ekonomické minimum obchodného predajcu
  Marketing a reklama
  E-marketing
  Právne minimum
  Psychológia predaja a starostlivosť o zákazníka
  Profesionalita predaja
  Obchodné taktiky, stratégie, vyjednávanie a
  predaj
  Spoločenský a obchodný protokol
40
40
32
40
24
40
40
40
40

24
Programy akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
v zmysle zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe splnenia podmienok akreditácie vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania