DOMÉNA Consulting s.r.o., Nad Hliníkom 2643/9, 942 01 Šurany, SLOVAKIA
Tel./fax: +421 35 6501 398, www.domenacon.sk
Mobil:0903 227 606, e-mail : zidzikdomena@zoznam.sk
NEWS FOR THIS WEEK GET TWO LIPSTICK FOR THE PRICE OF ONE WHEN YOU BOOK A MAKE UP SESSION WYSIWYG Web Builder
 
Číslo akreditácie MPSVaR 
SR
Názov modulovej vzdelávacej aktivity:
Kurz opatrovania
Počet vyuč. hodín
152/2009-1/20
Právoplatnosť  11.10.2010
číslo záznamu: 26252/2009
Kurz opatrovania
Po úspešnom absolvovaní kurzu obdržíte
Osvedčenie - certifikát platný v EU
220
Rozsah hodín je v zmysle platnej legislatívy


PONUKA VZDELÁVANIA
VITAJTE NA STRÁNKACH spoločnosti
DOMENA Consulting s.r.o.

Ponúkame rozsiahlu škálu kurzov určenú pre širokú verejnosť, školy a štátnu správu.
Programy akreditované Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov