DOMÉNA Consulting s.r.o., Nad Hliníkom 2643/9, 942 01 Šurany, SLOVAKIA
Tel./fax: +421 35 6501 398, www.domenacon.sk
Mobil:0903 227 606, e-mail : zidzikdomena@zoznam.sk
NEWS FOR THIS WEEK GET TWO LIPSTICK FOR THE PRICE OF ONE WHEN YOU BOOK A MAKE UP SESSION WYSIWYG Web Builder


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A ANOTÁCIA
VITAJTE NA STRÁNKACH spoločnosti
DOMENA Consulting s.r.o.

Ponúkame rozsiahlu škálu kurzov určenú pre širokú verejnosť, školy a štátnu správu.
Podľa Vašej záväznej prihlášky je vystavené Osvedčenie (po úspešnom absolvovaní záverečných skúšok resp. prezentácií).

Žiadame Vás, aby ste pri vypĺňaní prihlášky dodržiavali interpunkciu.
* Anotácia - (krátka - stručná charakteristika - informácia Vašej prezentácie, max. 3 vety).
Vzdelávací program
Meno
Priezvisko
Rodné priezvisko
Škola
E-mail
Ulica
Mesto
Názov záverečnej práce
Anotácia*
Titul